Coneixement del Medi – 4º E.P.

UNITAT: LA NUTRICIÓ I LA DIETA

Hàbits saludables

Clasificació dels aliments

La nutrició i l’alimentació (1)

La nutricio i l'alimentació 1

La nutrició i l’alimentació (2)

La nutricio i l'alimentacio 2

Piràmide alimentària

Piramide alimentaria

La dieta

La dieta

UNITAT: RESPIRACIÓ, CIRCULACIÓ I EXCRECIÓ HUMANES

La nutrició, digestió i l’aparell excretor

Aparell respiratori i circulatori

La respiració

La respiració

La respiracio

El sistema circulatori

La circulació de la sang

La circulacio de la sang

La excreció

La excrecio

El sistema locomotor

UNITAT: REPRODUCCIÓ HUMANES

Els éssers vius

Els essers vius

La reproducció

El naixement

UNITAT: LES FUNCIONS VITALS EN ANIMALS I PLANTES

La fotosíntesi (1)

Les parts de la planta

La fotosíntesis (2)

La nutrició de les plantes

La nutricio de les plantes

La reproducció dels animals

La reproduccio dels animals

Els fruits

Els fruits

UNITAT: VIVIM EN ECOSISTEMES

Les relacions alimentaries dels èssers vius

Productors i consumidors

Productors i consumidors

Cicle de l’aliment als ecosistemes

Cicle de l'aliment als ecosistemes

Adaptacions dels éssers vius als ecosistemes

Adaptacions del essers vius als ecosistemes

UNITAT: LA MATERIA I ENERGIA

Les fonts d’energia

Les fonts d'energia

Fonts d’energia renovables i no renovables

Fonts d'energia renovables i no renovables

Història de l’electricitat

Electricitat

Propietats de la materia

Com es genera, transmet i distribuïx l’electricitat

UNITAT: LES ROQUES, L’AIGUA I EL RELLEU

La formació de les roques

Cicle de les roques

El relleu

Els minerals i els seus usos

Els minerals i els seus usos

Els punts cardinals

Els punts cardinals

Paisatges

Paisatges

Tipus de relleu

Tipus de relleu

Les parts d’un riu

Les parts d'un riu

UNITAT: EL TEMPS ATMOSFÈRIC I EL CLIMA

El temps atmosfèric i el clima (1)

La pluja

Estacions i clima

Elements del clima

Canvi climàtic

El temps atmosfèric i el clima (2)

Calfament global

Clima a Espanya

Les estacions

Les estacions

Instruments per estudiar el temps atmosfèric

Instruments per estudiar el temps atonosferic

Gràfics de temperatura

Grafics de temperatura

Climes d’Espanya

Climes d'Espanya

UNITAT: LA POBLACIÓ

El treball i les activitats econòmiques

La població i el treball

La poblacio i el treball

Els sectors productius

Els sectors productius

UNITAT: L’ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI

Les Comunitats Autònomes

L’organització de la ciutat

L’organització d’Espanya

L'organitzacio d'Espanya

Unió Europea

Unio Europea

UNITAT: HISTÒRIA

Etapes de la humanitat

Les edats de la història

Les edats de la historia

Conte de Cromagnon

De quina edat històrica són? (1)

De quina edat son 1

De quina edat històrica són? (2)

De quina edat son 2

El transport al llarg de la història

El transport al llarg de la historia

TALLER DE CIENCIAS

¿Por qué el mar tiene olas?

Mirando las estrellas

mirando las estrellas

Disco de Newton casero

Fabricar una pila con limón

Cómo hacer un fósil

Criar gusanos de seda

Cómo fabricar un pulmón