Coneixement del Medi – 5º E.P.

UNITAT: ELS ÉSSERS VIUS

Les cél.lules

Les célules

Classificació d’éssers vius

Classificacio d'essers vius

UNITAT: LES PLANTES

La nutrició de les plantes

La nutricio de les plantes

La fotosíntesi (1)

La fotosíntesi (2)

UNITAT: ELS ANIMALS

Classificació dels animals

Classificacio dels animals

La nutrició dels animals

La nutricio dels animals

Animals invertebrats

Obtenció de l’oxígen en els animals invertebrats

Obtenció de l'exigen en els animals invertebrats

UNITAT: ALIMENTACIÓ I DIGESTIÓ

La digestió

La nutrició

La nutricio

La digestió

La digestio

L’aparell digestiu

L'aparell digestiu

La conservació dels aliments

La conservacio dels aliments

UNITAT: RESPIRACIÓ, CIRCULACIÓ I EXCRECIÓ

Aparell respiratori

Aparell circulatori

Aparell excretor

La excreció

La excrecio

UNITAT: LA FUNCIÓ DE RELACIÓ

La funció de relació en els animals

La funcio de relacio en els animals

El cervell

Els sentits

Óssos i articulacions

UNITAT: L’UNIVERS I EL SISTEMA SOLAR

El cel, els astres i l’univers

El cel els astres i l'univers

El sistema solar

El sistema solar

sistema solar

UNITAT: LA MATÈRIA I LES SEUES PROPIETATS

Els estats de la matèria

Els estats de la materia

Canvis de la matèria

Canvis de la materia

Mescles i solucions

UNITAT: L’ENERGIA I ELS CANVIS

Fonts d’energia

Fonts d'energia

UNITAT: LA SUPERFÍCIE TERRESTRE

Relleu terrestre

Les costes d’Espanya

Les costes d'Espanya

El relleu de les costes

El relleu de les costes

UNITAT: LES AIGÜES I EL PLANETA

El cicle de l’aigua

El cicle de l'aigua

Hidrografia d’Espanya (1)

hidrografia d'espanya

 

Hidrografía d’Espanya (2)

La hidrografia en Espanya 1

Hidrografía d’Espanya (3)

La hidrografia en Espanya 2

Vessants de la hidrografia espanyola

Vessants de la hidrografia espanyola

UNITAT: L’ATMOSFERA I EL CLIMA

L’aire

aire

UNITAT: VIVIM EN SOCIETAT

Sectors i població

sectors i població

UNITAT: L’ORGANITZACIÓ D’ESPANYA

Comunitats Autònomes

comunitats autònomes

UNITAT: LA HISTÒRIA I EL SEU ESTUDI. LA PREHISTÒRIA

Primers Humans

Civilitzacions antigues

Civilitzacions antigues

UNITAT: L’EDAT ANTIGA I L’EDAT MITJANA

Primers Imperis

Edat Mitjana

Edat Mitjana