Coneixement del Medi – 6º E.P.

UNITAT: ELS ÉSSERS VIUS ES REPRODUÏXEN

Reproducció de les plantes

reproducció de les plantes

La pol.linització de les plantes

Animals en perill d’extinció

animals en perill d'extinció

UNITAT: LA REPRODUCCIÓ HUMANA

L’aparell reproductor de la dona (activitats)

aparell reproductor dona

L’aparell reproductor masculí (activitats)

aparell reproductor masculí

La fecundació

la fecundació

UNITAT: CRÉIXER AMB SALUT

Enfermetats infeccioses

enfermetats infeccioses

Les vacunes

les vacunes

Una bona alimentació

bona alimentació

UNITAT: ELS ECOSISTEMES

Els ecosistemes

els ecosistemes

Educació ambiental

Cadenes alimentaries

cadenes alimentaries

UNITAT: LA MATERIA I ELS SEUS CANVIS

Com calcular la densitat?

com calcular la densitat

UNITAT: LA LLUM, EL MAGNETISME I L’ECTRICITAT

La llum

la llum

Com fer un circuit elèctric?

UNITAT: LES ROQUES I ELS MINERALS

Així es va fer la terra

La formació de les roques (1ª part)

La formació de les roques (2ª part)

La formació de les roques (3ª part)

UNITAT: LA HIDROSFERA I L’ATMOSFERA

Composició de l’atmosfera

Les capes de l’atmosfera (1)

les capes de l'atmosfera (1)

Les capes de l’atmosfera (2)

les capes de l'atmosfera (2)

La formació de les marees

Els aparells metereològics

aparells meteorològics

Preguntes sobre l’atmosfera i la hidrosfera (1)

l'atmosfera (1)

Preguntes sobre l’atmosfera i la hidrosfera (2)

l'atmosfera (2)

UNITAT: GEOGRAFIA FÍSICA DE LA TERRA

Mapes muts (1)

mapes muts (1)

Mapes muts (2)

mapes muts (2)

UNITAT: GEOGRAFIA FÍSICA D’EUROPA

Relleu físic d’Espanya

relleu físic d'Espanya

UNITAT: LA SOCIETAT D’EUROPA I D’ESPANYA

La població

la població

UNITAT: EL TREBALL I L’ECONOMIA

L’economia d’Europa

l'economia d'Europa

L’economia d’Espanya

l'economia d'Espanya

Història dels diners

història dels diners

Sector primari

sector primari

Sector secundari

sector secundari

Sector terciari

sector terciari

UNITAT: L’EDAT MODERNA

L’era dels descobriments

l'era dels descobriments

Màquina del temps

màquina del temps

UNITAT: L’EDAT CONTEMPORÀNIA

L’Espanya de les revolucions

L’Espanya dels Borbons

La burguesia (1)

la burguesia (1)

La burguesia (2)